Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy

Johdon raportti tilitoimistoltasi - Tutustu malliesimerkkiin tästä

Allekirjoittanut on kehittänyt Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy:n yhteistyökumppanin Juha Pohjalaisen kanssa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme käyttöön tarkoitetun palvelun, Johdon raportin (toiselta nimeltään Tunnuslukupaketti).

Sen tarkoituksena on tarjota Sinulle yhteistyökumppaninamme runsaasti kirjanpitoaineistostasi jalostettua tietoa liiketoimintasi tilasta perinteisen numeraalisen kirjanpitoaineiston lisäksi. Tietoisuutesi siitä ”missä mennään” lisääntyy.

Paketti tarjotaan Sinulle perinteisen kirjanpitoaineiston (pääkirja, päiväkirja, tuloslaskelma, tase ja alv-raportti) ohessa sähköisessä muodossa suoraan sähköpostiisi.

Mitä paketti pitää sisällään?

Nimensä mukaisesti paketti sisältää liiketoimintaasi kuvaavia tunnuslukuja, jotka esitetään sekä numeerisessa että graafisessa muodossa varustettuina selitteillä, ohjearvoilla (mikäli sellainen tunnusluvulla on) sekä mahdollisesti kommenteilla siitä, mihin kulloinkin olisi hyvä kiinnittää liiketoiminnassasi huomiota.

Tilitoimistollasi on kyky ja valmius tulkita tunnuslukuja ja kiinnittää huomiosi niihin seikkoihin, jotka kulloinkin ovat toiminnassasi olennaisia ja joihin on mahdollisesti syytä puuttua.

Tilitoimistosi rooli yhteistyökumppaninasi tulee muuttumaan laskentatoimen lukujen tuottamisesta laskentatoimen tarjoamien tietojen analysoinnin suuntaan. Kirjanpitoa ei pidetä vain verottajaa tai muita ulkoisia sidosryhmiä varten vaan myös yrityksen sisäistä käyttöä varten, ohjaamaan liiketoimintaa tarkoituksenmukaisesti. Puhutaankin ns. yrityksen sisäisestä laskentatoimesta, jossa keskeistä on tuottaa tietoa yrityksen tilasta yrityksen omalle johdolle johdon asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johdon raportista näet nopealla silmäyksellä keskeisten asioiden kehittymisen joko kuukausittain tai harvemmalla rytmillä ja voit ryhtyä esim. korjaaviin toimenpiteisiin hyvissä ajoin.

Yhteistyöterveisin

Vesa Ilmola