Ajankohtaista

17.1.2017 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

24.10.2016 Kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennys on tänä vuonna 2 400 euroa henkilöltä. Vähennys on 45 prosenttia työn osuudesta ja omavastuu 100 euroa. Maksimivähennyksen saa kun ostaa noin 5 500 eurolla työpalveluita. Ensi vuoden alusta vähennyksen määrä nousee 50 prosenttiin työn osuudesta. Tärkeätä on huomata, että kotitalousvähennys vähennetään maksettavasta verosta eikä verotettavasta tulosta. Näin ollen kotitalousvähennys vaikuttaa koko määrällään maksettaviin veroihin. Kotitalousvähennys tehdään sen vuoden verotuksessa, jonka aikana työpalvelusta on maksettu. Koska ensi vuoden alusta vähennyksen määrä siis nousee 50 prosenttiin, on hyvä ottaa tämä huomioon teetettävien töiden ajoittamisessa. Kun työ tilataan yritykseltä, on muistettava tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkkoperintärekisteriin. Vähennystä ei saa, mikäli yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Asian voi tarkistaa osoitteesta www.ytj.fi.

10.10.2016 Verotusmenettelyuudistus lähenee.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely uudistuu. Vuoden 2017 alusta verotilistä siirrytään uuteen OmaVero-nimiseen palveluun tulossa olevan verotusmenettelyuudistuksen yhteydessä. Oma-aloitteisella verolla tarkoitetaan veroja ja maksuja, jotka yritys itse (tilitoimisto) laskee kuten arvonlisävero ja työnantajasuoritukset (ennakonpidätykset, sotu-maksut).

Seuraavassa uudistuksen keskeiset muutokset pähkinänkuoressa:

  • Verotili poistuu käytöstä ja siirrytään OmaVero-nimiseen palveluun
  • Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan jatkossa sähköisesti. Paperi-ilmoitukset hyväksytään vain erityisestä syystä. Määräpäivä sekä sähköiselle että paperiselle ilmoitukselle on jatkossa sama eli kuukauden 12. päivä.
  • Verokaudelta annettavassa ilmoituksessa oleva virhe korjataan kokonaan uudella korjaavalla ilmoituksella.
  • Pidennettyjen verokausien liikevaihtoraja nousee: neljänneskalenterivuoden vero- kauden raja on jatkossa 100 000 euroa, kalenterivuoden 30 000 euroa.
  • Ilmoituksen myöhästymismaksu: 3 euroa/vrk ja 45 päivän jälkeen 3 euroa/vrk + 2 prosenttia veron määrästä. Ajallaan ilmoitettua ilmoitusta voi oikaista ilman myöhästymismaksua 45 päivän ajan.
  • OmaVero-palvelussa myös perittävinä ja ulosotossa olevat verovelat näkyvät velka- saldossa. Tämä helpottaa yrityksen kokonaistilanteen hahmottamisessa.

Muutoksia on tulossa myös veronkorotuksen määräytymisperusteisiin sekä verotuksen muutoksen hakuun.

Edellä olevassa jutussa lähteenä on käytetty Tilitoimistossa-lehden numeroa 4/16 (25.8.).

22.9.2016 Uusi verotuspäätös lokakuun loppuun mennessä.

Verottaja lähettää lokakuun loppuun mennessä uuden verotuspäätöksen niille, joiden veroilmoituksen tietoihin on tullut muutoksia. Uuden verotuspäätöksen voi saada, mikäli on muuttanut keväällä saapuneen veroilmoituksen tietoja. Joissakin tapauksissa uuden verotuspäätöksen voi saada myös vaikka ei olisi itse mitään muutoksia kevään verotuspäätökseen tehnytkään. Verottaja on tällaisessa tapauksessa saanut uutta tietoa jostakin muualta, vaikkapa työnantajalta. Mikäli muutoksia ei ole tullut, keväällä saatu verotuspäätös on lopullinen. Uusi verotuspäätös korvaa aina aikaisemmin lähetetyn.

Niin keväällä saatu kuin mahdollinen uusi verotuspäätöskin olisi syytä aina tarkistaa. Me hoidamme tämän tarkistuksen aina kun toimitat meille verotuspäätöksen. Ja mikäli korjattavaa löytyy, otamme myös puolestasi yhteyden verottajaan asian selvittämiseksi.

30.1.2016 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

7.1.2016 Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy 25 vuotta

Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy:n perustamisesta tulee 7.1.2016 kuluneeksi 25 vuotta. Tätä juhlistaaksemme tarjoamme uusille asiakkaillemme kolmen ensimmäisen kuukauden kirjanpidon 25 prosentin alennuksella. Lisäksi olemme korottaneet nykyisille asiakkaillemme tarjottavaa tuntuvaa bonusta laskussamme uuden asiakkaan hankkimisesta meille.

5.1.2016 Yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan sairauskuluvakuutusmaksut ja työterveyshuolto

Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (Tmi-yrittäjä) ei voi vähentää sairauskuluvakuutuksen maksuja elinkeinotoiminnan menoina. Tästä on verottaja antanut ohjeen "Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen verotus" (15.12.2014).

Tmi-yrittäjä voi kuitenkin järjestää itselleen työterveyshuollon ja vähentää tällaiset työterveyshuollon järjestämisestä syntyneet menot elinkeinotoiminnan vähennyskelpoisina menoina. Tästä verottaja on antanut ohjeen "Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa" (4.3.2013). Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon esimerkiksi kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä lääkäriasemassa taikka työterveyshuollon ammattihenkilön tuottamana. KELA korvaa yrittäjälle työterveyshuollon kustannuksia sairausvakuutuslain mukaisesti. Edellytys kustannusten korvaamiseen sv-lain perusteella on, että yrittäjä on tehnyt kirjallisen työterveyshuoltosopimuksen palveluntuottajan kanssa.

11.12.2015 Työnantajan antaman joululahjan verollisuudesta/verottomuudesta

Työnantajan esimerkiksi joululahjaksi antama lahjakortti katsotaan palkaksi, mikäli lahjakortilla voi ostaa mitä vain toisin sanoen mikäli työntekijä saa itse päättää, mitä lahjakortilla ostaa. Tällainen lahjakortti on siis saajalleen veronalaista tuloa. Työnantajan antama lahjakortti on verovapaa vain silloin kuin siinä on tarkasti yksilöity se, minkä esineen tai palvelun lahjakortilla voi ostaa.

Tyypillinen verovapaa joululahja voi olla esimerkiksi joulukinkku, herkkukori, viinipullo tms. enintään noin 100 euroa maksava esine. Verovapauden edellytyksenä on lisäksi se, että kaikki yrityksen työntekijät saavat samanlaisen lahjan.

Jouluraha taikka -bonus ovat palkkaa aivan samalla tavalla kuin yksilöimätön lahjakorttikin.

23.9.2015 Yrittäjän matkakulut

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat vähentävät kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksellaan aivan samoin kuin palkansaajat. Näihin sovelletaan mm. halvimman kulkuneuvon vaatimusta, omavastuuosuutta ja kulujen ylärajaa kuten palkansaajillakin.

Muut matkat kuten matkat muualle kuin varsinaiselle työpaikalle vähennetään sitä vastoin elinkeinotoiminnan veroilmoituksella todellisten kulujen mukaan.

Osakeyhtiössään työskentelevien osakkaiden kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat vähennetään samoin kuin palkansaajilla. Tässä on huomattava, että vain sellainen osakeyhtiön osakas, joka nostaa yhtiöstään itselleen palkkaa, voi vähentää ko. kulut. Lisäksi edellytetään, että osakkaalle pitäisi verovuonna maksaa vähintään matkakulujen suuruista palkkaa, jotta matkakulut ovat vähennyskelpoisia. Ainoastaan osinkotuloa nostavan osakeyhtiön osakkaan matkat kodin ja työpaikan välisinä matkoina eivät ole vähennyskelpoisia riippumatta siitä, verotetaanko osinko pääoma- vai ansiotulona.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat ovat vähennyskelpoisia eri säännöillä silloin kuin kysymyksessä on avoimessa tai kommandittiyhtiössä työskentelevä yhtiömies. Näissä tapauksissa ko. kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia samoin perustein kuin palkansaajalla vaikka palkkaa ei yhtiöstä nostaisikaan.

16.1.2015 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

7.1.2015

Miksi ostaisit talouspalveluita auktorisoidulta tilitoimistolta? Lue artikkeli tästä.

6.1.2015 Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Artikkeli aiheesta Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot - Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin. Lue ja tutustu siihen, kuinka auktorisoitu tilitoimisto voi auttaa sinua välttämään nuo karikot.

5.1.2015

Uudistuneet kotisivut avattu.

2.1.2015

Yritykselle on avattu uudet Facebook-sivut. Käy tykkäämässä.

1.1.2015

Suomen Taloushallintoliitto on tarkastanut tilitoimistomme 27.11.2014 jäsenkriteerien olemassa olon toteamiseksi. Taloushallintoliitto valvoo jäsentoimistojensa toimintaa tilitoimistotarkastuksilla ja raportoinnilla. Taloushallintoliitton tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 16.12.2014 toimistotarkastajan laatiman tarkastusraportin perusteella toimistomme tarkastuksen. Tarkastuslautakunta totesi, ettei tarkastuksen perusteella ole huomautettavaa.