Ajankohtaista

15.1.2019 Asiakaskirje

Oheisessa asiakaskirjeessämme asiaa mm. tulorekisteri-ilmoituksista, kulukorvauksista, lisäennakoista, verotuksen koroista, veroilmoitusten jättöajoista. Lisäksi kirjeestä löytyvät mm. vuodelle 2019 vahvistetut kilometrikorvaukset, päivärahat, palkansaajan nettopalkasta pidätettävät maksut, sairausvakuutusmaksut ynnä muuta. Lue tästä.

17.1.2018 Asiakaskirje

Oheisessa asiakaskirjeessämme asiaa mm. kansallisesta tulorekisteristä, ennakkoverojen täydennysmaksuista, verotuksen koroista, veroilmoitusten jättöajoista. Lisäksi kirjeestä löytyvät mm. vuodelle 2018 vahvistetut kilometrikorvaukset, päivärahat, palkansaajan nettopalkasta pidätettävät maksut, sotu-maksut ynnä muuta. Lue tästä.

27.11.2017 Verokortti 2018

Muutosverokortti on mahdollista tehdä ja tulostaa 13.12.2017 alkaen osoitteessa vero.fi/verokortti. Verohallinnon postittamat verokortit pitäisi olla asiakkailla tammikuun 2018 puoliväliin mennessä.Uudet verokortit tulevat voimaan 1.2.2018.

Vuodelle 2017 voi vielä tehdä ja tulostaa muutosverokortin 12.12.2017 klo 7.30 asti em. verottajan verkko-osoitteessa. Ajalla 12.-29.12.2017 verokortin saa puhelimitse numerosta 029 497 000 tai hakemalla kortin verotoimistosta.

Uudelle verokortille (ns. muutosverokortille) voi olla tarvetta tulojen muuttuessa taikka jos verokortin tulorajaa pitää muuttaa.

Kadonneen verokortin tilalle saa uuden verokortin kunhan sen tilaa uudelleen uusilla päivitetyillä tiedoilla. Kadonneen tai voimassa olevan verokortin tiedoilla ei voi enää saada uutta verokorttia.

Verokortin voi tulostaa itse tai valita, että verottaja postittaa sen kotiin tai esimerkiksi työnantajalle.

Verokorttia varten tarvitaan tiedot tuloista ja vähennyksistä:

 • Arvio koko vuoden tuloista
 • Vuoden alusta kertyneet tulot ja verot
 • Tiedot mahdollisista vähennyksistä

Verottaja suosittelee, että verokortti tilattaisiin verkosta. Se on kuitenkin mahdollista tilat myös puhelimitse soittamalla numeroon 029 497 000, täyttämällä paperilomakkeen tai käymällä verotoimistossa.

Osoitteesta vero.fi/veroprosenttilaskuri löytyy laskuri, jolla voi arvioida,tarvitaanko muutosta ennakonpidätysprosenttiin, joka verokortissa on tällä hetkellä. Verokortin verkkotilaamisesta löytyy myös video, jolla ohjeistetaan verokortin tilaamiseen verkossa. Video löytyy osoitteesta www.youtube.com/watch?v=SK2plkYkKwQ.

Palkkakausikohtainen tuloraja vai yksi tuloraja koko vuodelle? Palkkakausikohtainen verokortti sopii vaihtoehdoksi, jos palkka ei vaihtele vuoden mittaan. Yhden tulorajan eli vuositulorajan verokortti sopii vaihtoehdoksi, jos palkka vaihtelee tai jos palkkatulot kertyvät epäsäännöllisesti vuoden aikana. Tämä jälkimmäinen vaihtoehto sopinee yrittäjille useimmiten.

Lähde: Verohallinnon info-sivut

24.10.2017 Uusia toiminnallisuuksia OmaVeroon

Omaverossa voi jatkossa muun muassa:

 • antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen
 • hakea tai muuttaa yhteisön ennakkoveroa
 • tilata verovelkatodistuksen
 • tehdä maksujärjestelypyynnön (koskee toistaiseksi vain oma-aloitteisia veroja, yhteisön tuloveroja, lahjaveroa ja perintöveroa)
 • tehdä oikaisuvaatimuksen yhteisön tuloveron ja oma-aloitteisten verojen osalta
 • hakea ennakkoratkaisua tuloverosta, oma-aloitteisista veroista ja lahjaverosta
 • hakea kirjallista ohjausta arvonlisäverosta
 • hakea poikkeuslupaa tappioiden vähentämiseen

Tällä hetkellä OmaVerossa voi jo antaa ilmoitukset oma-aloitteisista veroista (esim. arvonlisäveroista ja työnantajasuorituksista) sekä lahjaverosta. Palvelussa voi myös esimerkiksi maksaa veroja, vastata selvityspyyntöihin ja ilmoittaa tilinumeron.

OmaVeroon kirjaudutaan jatkossa samalla tavalla kuin nykyisiin palveluihin:

 • Yritys- ja yhteisöasiakkaat kirjautuvat Katso-tunnisteella.
 • Yksityishenkilöt ja ammatinharjoittajat kirjautuvat verkkopankkitunnuksilla.

Lähde: verohallinnon info-sivut

23.10.2017 Verotukseen lukuisia muutoksia 2017

Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen tulee useita muutoksia. Olen verottajan tiedotteista koonnut tähän keskeisempiä muutoksia.

Uusi ennakkomenettely

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkomenettelyyn tulee mm. seuraavia muutoksia:

 • Ennakon täydennysmaksusta luovutaan. Ennakon täydennysmaksua voi maksaa viimeisen kerran 31.10.2017.
 • Ennakkoperintää voi jatkossa täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden jälkeen määrättävää ennakkoa.
 • Ennakkoa ja sitä koskevia muutoksia sekä lisäennakkoa on haettava sähköisesti.
 • Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja. Nykytilanteessahan esim. osakeyhtiö on voinut täydentää ennakkoaan ilman korkoja neljän kuukauden ajan verovuoden päättymisen jälkeen.

Muutoksia viitenumeroihin

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverot maksetaan jatkossa samalla verolajikohtaisella viitenumerolla. Myös oma-aloitteisille veroille on omat verolajikohtaiset viitenumeronsa.

Yhteisöjen tuloveroilmoittaminen muuttuu

Tuloveroilmoitukset tulee antaa jatkossa sähköisesti. Yhteisöt voivat jatkossa antaa tuloveroilmoituksensa OmaVerossa.

Yhteisöjen verovuoden 2017 veroilmoituksissa paljon muutoksia

Verottaja ilmoittaa, että vuoden 2017 veroilmoituslomakkeisiin on tulossa paljon muutoksia. Eniten on muuttunut yhdistysten, säätiöiden ja julkisyhteisöjen veroilmoitus.

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa korot lasketaan eri tavalla kuin aiemmin

Koronlaskennassa tulee voimaan seuraavia muutoksia:

 • Huojennettu viivästyskorko korvaa maksettavan yhteisökoron.
 • Palautuskorko korvaa palautettavan yhteisökoron.
 • Viivästyskorko korvaa viivekoron sekä veronlisäyksen.

Tilinumeron sähköinen ilmoittaminen pakollista yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisävelvollisille

Tilinumero ilmoitetaan sähköisesti OmaVero-palvelussa. Tilinumeron ilmoittaminen sähköisesti on ollut pakollista jo 1.2.2017 alkaen. Paperilomakkeella ilmoittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi.

Verohallinnon palveluissa rajoitteita 1.-8.11.2017

Tietojärjestelmän uudistamisen vuoksi verohallinnon palveluissa on rajoitteita 1.-8.11.2017. Rajoitukset koskevat sekä asiakaspalvelua että verkkopalveluita. OmaVero-palvelu sulkeutuu 2.11. ja avautuu 8.11. Tuona aikana ei voi jättää esimerkiksi veroilmoitusta oma-aloitteisista veroista kuten esim. ta-suorituksista tai alvista.

17.1.2017 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

24.10.2016 Kotitalousvähennyksestä

Kotitalousvähennys on tänä vuonna 2 400 euroa henkilöltä. Vähennys on 45 prosenttia työn osuudesta ja omavastuu 100 euroa. Maksimivähennyksen saa kun ostaa noin 5 500 eurolla työpalveluita. Ensi vuoden alusta vähennyksen määrä nousee 50 prosenttiin työn osuudesta. Tärkeätä on huomata, että kotitalousvähennys vähennetään maksettavasta verosta eikä verotettavasta tulosta. Näin ollen kotitalousvähennys vaikuttaa koko määrällään maksettaviin veroihin. Kotitalousvähennys tehdään sen vuoden verotuksessa, jonka aikana työpalvelusta on maksettu. Koska ensi vuoden alusta vähennyksen määrä siis nousee 50 prosenttiin, on hyvä ottaa tämä huomioon teetettävien töiden ajoittamisessa. Kun työ tilataan yritykseltä, on muistettava tarkistaa, että yritys kuuluu ennakkkoperintärekisteriin. Vähennystä ei saa, mikäli yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin. Asian voi tarkistaa osoitteesta www.ytj.fi.

10.10.2016 Verotusmenettelyuudistus lähenee.

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely uudistuu. Vuoden 2017 alusta verotilistä siirrytään uuteen OmaVero-nimiseen palveluun tulossa olevan verotusmenettelyuudistuksen yhteydessä. Oma-aloitteisella verolla tarkoitetaan veroja ja maksuja, jotka yritys itse (tilitoimisto) laskee kuten arvonlisävero ja työnantajasuoritukset (ennakonpidätykset, sotu-maksut).

Seuraavassa uudistuksen keskeiset muutokset pähkinänkuoressa:

 • Verotili poistuu käytöstä ja siirrytään OmaVero-nimiseen palveluun
 • Oma-aloitteiset verot ilmoitetaan jatkossa sähköisesti. Paperi-ilmoitukset hyväksytään vain erityisestä syystä. Määräpäivä sekä sähköiselle että paperiselle ilmoitukselle on jatkossa sama eli kuukauden 12. päivä.
 • Verokaudelta annettavassa ilmoituksessa oleva virhe korjataan kokonaan uudella korjaavalla ilmoituksella.
 • Pidennettyjen verokausien liikevaihtoraja nousee: neljänneskalenterivuoden vero- kauden raja on jatkossa 100 000 euroa, kalenterivuoden 30 000 euroa.
 • Ilmoituksen myöhästymismaksu: 3 euroa/vrk ja 45 päivän jälkeen 3 euroa/vrk + 2 prosenttia veron määrästä. Ajallaan ilmoitettua ilmoitusta voi oikaista ilman myöhästymismaksua 45 päivän ajan.
 • OmaVero-palvelussa myös perittävinä ja ulosotossa olevat verovelat näkyvät velka- saldossa. Tämä helpottaa yrityksen kokonaistilanteen hahmottamisessa.

Muutoksia on tulossa myös veronkorotuksen määräytymisperusteisiin sekä verotuksen muutoksen hakuun.

Edellä olevassa jutussa lähteenä on käytetty Tilitoimistossa-lehden numeroa 4/16 (25.8.).

22.9.2016 Uusi verotuspäätös lokakuun loppuun mennessä.

Verottaja lähettää lokakuun loppuun mennessä uuden verotuspäätöksen niille, joiden veroilmoituksen tietoihin on tullut muutoksia. Uuden verotuspäätöksen voi saada, mikäli on muuttanut keväällä saapuneen veroilmoituksen tietoja. Joissakin tapauksissa uuden verotuspäätöksen voi saada myös vaikka ei olisi itse mitään muutoksia kevään verotuspäätökseen tehnytkään. Verottaja on tällaisessa tapauksessa saanut uutta tietoa jostakin muualta, vaikkapa työnantajalta. Mikäli muutoksia ei ole tullut, keväällä saatu verotuspäätös on lopullinen. Uusi verotuspäätös korvaa aina aikaisemmin lähetetyn.

Niin keväällä saatu kuin mahdollinen uusi verotuspäätöskin olisi syytä aina tarkistaa. Me hoidamme tämän tarkistuksen aina kun toimitat meille verotuspäätöksen. Ja mikäli korjattavaa löytyy, otamme myös puolestasi yhteyden verottajaan asian selvittämiseksi.

30.1.2016 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

7.1.2016 Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy 25 vuotta

Tili- ja hallintopalvelu Ilmola Oy:n perustamisesta tulee 7.1.2016 kuluneeksi 25 vuotta. Tätä juhlistaaksemme tarjoamme uusille asiakkaillemme kolmen ensimmäisen kuukauden kirjanpidon 25 prosentin alennuksella. Lisäksi olemme korottaneet nykyisille asiakkaillemme tarjottavaa tuntuvaa bonusta laskussamme uuden asiakkaan hankkimisesta meille.

5.1.2016 Yksityisen liikkeen- ja ammatinharjoittajan sairauskuluvakuutusmaksut ja työterveyshuolto

Yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (Tmi-yrittäjä) ei voi vähentää sairauskuluvakuutuksen maksuja elinkeinotoiminnan menoina. Tästä on verottaja antanut ohjeen "Työnantajan ottaman sairauskuluvakuutuksen verotus" (15.12.2014).

Tmi-yrittäjä voi kuitenkin järjestää itselleen työterveyshuollon ja vähentää tällaiset työterveyshuollon järjestämisestä syntyneet menot elinkeinotoiminnan vähennyskelpoisina menoina. Tästä verottaja on antanut ohjeen "Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa" (4.3.2013). Yrittäjä voi järjestää itselleen työterveyshuollon esimerkiksi kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä lääkäriasemassa taikka työterveyshuollon ammattihenkilön tuottamana. KELA korvaa yrittäjälle työterveyshuollon kustannuksia sairausvakuutuslain mukaisesti. Edellytys kustannusten korvaamiseen sv-lain perusteella on, että yrittäjä on tehnyt kirjallisen työterveyshuoltosopimuksen palveluntuottajan kanssa.

11.12.2015 Työnantajan antaman joululahjan verollisuudesta/verottomuudesta

Työnantajan esimerkiksi joululahjaksi antama lahjakortti katsotaan palkaksi, mikäli lahjakortilla voi ostaa mitä vain toisin sanoen mikäli työntekijä saa itse päättää, mitä lahjakortilla ostaa. Tällainen lahjakortti on siis saajalleen veronalaista tuloa. Työnantajan antama lahjakortti on verovapaa vain silloin kuin siinä on tarkasti yksilöity se, minkä esineen tai palvelun lahjakortilla voi ostaa.

Tyypillinen verovapaa joululahja voi olla esimerkiksi joulukinkku, herkkukori, viinipullo tms. enintään noin 100 euroa maksava esine. Verovapauden edellytyksenä on lisäksi se, että kaikki yrityksen työntekijät saavat samanlaisen lahjan.

Jouluraha taikka -bonus ovat palkkaa aivan samalla tavalla kuin yksilöimätön lahjakorttikin.

23.9.2015 Yrittäjän matkakulut

Liikkeen- ja ammatinharjoittajat vähentävät kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat henkilökohtaisella esitäytetyllä veroilmoituksellaan aivan samoin kuin palkansaajat. Näihin sovelletaan mm. halvimman kulkuneuvon vaatimusta, omavastuuosuutta ja kulujen ylärajaa kuten palkansaajillakin.

Muut matkat kuten matkat muualle kuin varsinaiselle työpaikalle vähennetään sitä vastoin elinkeinotoiminnan veroilmoituksella todellisten kulujen mukaan.

Osakeyhtiössään työskentelevien osakkaiden kodin ja varsinaisen työpaikan väliset matkat vähennetään samoin kuin palkansaajilla. Tässä on huomattava, että vain sellainen osakeyhtiön osakas, joka nostaa yhtiöstään itselleen palkkaa, voi vähentää ko. kulut. Lisäksi edellytetään, että osakkaalle pitäisi verovuonna maksaa vähintään matkakulujen suuruista palkkaa, jotta matkakulut ovat vähennyskelpoisia. Ainoastaan osinkotuloa nostavan osakeyhtiön osakkaan matkat kodin ja työpaikan välisinä matkoina eivät ole vähennyskelpoisia riippumatta siitä, verotetaanko osinko pääoma- vai ansiotulona.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat ovat vähennyskelpoisia eri säännöillä silloin kuin kysymyksessä on avoimessa tai kommandittiyhtiössä työskentelevä yhtiömies. Näissä tapauksissa ko. kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia samoin perustein kuin palkansaajalla vaikka palkkaa ei yhtiöstä nostaisikaan.

16.1.2015 Asiakaskirje

Asiakaskirje asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Lue tästä.

7.1.2015

Miksi ostaisit talouspalveluita auktorisoidulta tilitoimistolta? Lue artikkeli tästä.

6.1.2015 Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot

Artikkeli aiheesta Vältä yrityksen perustamiseen liittyvät karikot - Ohjeistus yrityksen perustamisen käytäntöihin. Lue ja tutustu siihen, kuinka auktorisoitu tilitoimisto voi auttaa sinua välttämään nuo karikot.

5.1.2015

Uudistuneet kotisivut avattu.

2.1.2015

Yritykselle on avattu uudet Facebook-sivut. Käy tykkäämässä.

1.1.2015

Suomen Taloushallintoliitto on tarkastanut tilitoimistomme 27.11.2014 jäsenkriteerien olemassa olon toteamiseksi. Taloushallintoliitto valvoo jäsentoimistojensa toimintaa tilitoimistotarkastuksilla ja raportoinnilla. Taloushallintoliitton tarkastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 16.12.2014 toimistotarkastajan laatiman tarkastusraportin perusteella toimistomme tarkastuksen. Tarkastuslautakunta totesi, ettei tarkastuksen perusteella ole huomautettavaa.